card

Бетон зуурмаг
үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт

 • Захиалга хүргэлт
 • Чанарын хяналт
 • Тайлан мэдээлэл
 • Санхүү бүртгэл

Бетон зуурмагийн
инженерчлэлийн шийдлүүд

 • MNS EN 1185:1998/MNS EN 206:2017
  стандартуудын чанарын
  шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн
 • 24/7 ажиллах техник технологийн
  хүчин чадал, түүхий эд
  материалын бэлэн байдал
 • Барилгын төслийн шаардлага,
  хэрэгцээнд оновчтой бетон
  зуурмагийн шийдлүүд

 • ACI 306R-16 стандартад нийцсэн
  хүйтний улирлын
  үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
 • Үйлдвэр, машин механизм болон
  түүхий эд материалын дулаалгын
  бүрэн тоноглогдсон үйлчилгээ
 • Барилгын ажлыг зогсолтгүй
  үргэлжлүүлэх, зардал хэмнэх,
  борлуулалтыг урагш татах
  боломжтой.

Ус нэвтрэлтийн
эсэргүүцэх
бетон зуурмаг

Дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
болон иргэний зориулалттай барилга
байгууламжийг ус нэвчилтээс
хамгаалах , усны орцыг багасгах ба
удаашруулах чадвартай.

Хүнд даацын
бетон зуурмаг

М400-1000 Өндөр маркийн бетоныг
зуурмагийг зам, талбай, гүүр , өндөр
барилга байгууламж, тэдгээрийн суурь
болон дэд бүтцийн байгууламжийн
цутгалтын ажлуудад хэрэглэгдэнэ.

Зам, талбайн
бетон зуурмаг

Энэ төрлийн бетоныг замын хучилт
нисэх онгоцны талбай, олон удаагийн
чийгшил ба хаталт, хөлдөлт ба
гэсгээлт гэх мэт онцгой нөхцөлд байх
бүтээц эдлэлд хамаардаг. Иймээс энэ
төрлийн бетоныг үйлдвэрлэхэд бат
бэх хүйтэн тэсвэрлэлт зэрэг өндөр
шаардлага тавигддаг.

Хялгасан арматуртай
бетон зуурмаг

- Агшилтаас үүдэлтэй хялгасан ан цавыг бууруулах 
- Бетон зуурмагийн ялгаралтын бууруулах
- Элэгдэлд тэсвэртэй бүтцийг бүрдүүлэх
- Хөлдөлт, гэсэлтэд илүү тэсвэртэй
- Ачаалал даах чадвар нэмэгдэнэ
- Бетоны нэвчилтийг бууруулна

Өөрөө нягтардаг
бетон зуурмаг

Цутгагдах чанар өндөр, өөрөө
нягтардаг бетоны гол үр ашиг нь
эрчим хүч, хөдөлмөр зарцуулалтыг
бууруулан, хольцын нягтруулалтаас
үүсэх дуу шуугианыг багасгадаг.

Үндсэн үйлдвэр

“ZOOMLION-CIFA” болон “IMER” брэндийн иж бүрэн автомат 3 үйлдвэр.
Тус үйлдвэрүүд нь С100 (М1000) хүртэлх маркийн бетон зуурмагийг цагт
тус бүр 120м3 үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд орчин үеийн техник,
тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон юм. Тусгайлан засаж бетон
хучилт хийгдсэн түүхий эдийн агуулах талбай, явган болон авто зам,
тэдгээрийн гэрэлтүүлэг, машин техникийн угаалгын хэсэг зэрэг нь
дэлхийн жишигт нийцсэн үйлдвэрийн бүрдэл хэсгүүд юм

 

 

 • Түүхий эд материалын тасралтгүй
  байдлыг хангах агуулах, талбай,
  силос
 • Тээвэрлэлтийн тонн жингийн бүрэн
  бүтэн байдлыг хангах авто пүү
 • Цахилгааны хязгаарлалтгүй үйл
  ажиллагаа явуулахад чиглэсэн эрчим
  хүчний эх үүсвэр
 • Хүйтэн цаг уурын нөхцөлд
  бэлтгэгдсэн дулаалга, техник, тоног
  төхөөрөмж

NRMCA-ийн сертификаттай миксер машинууд захиалгат бүтээгдэхүүнийг
тээвэрлэн нийлүүлдэг. Бүх миксер машинд GPS, RFID системүүд
суурилагдсан нь захиалагчийг захиалсан бүтээгдэхүүнээ хэдийд ямар
хэмжээтэйгээр хэрхэн нийлүүлэгдэхийг хянах боломжийг бүрдүүлдэг.
Өөрсдийн техникийн хэрэгцээнээс гадна төслийн шаардлагад
нийлүүлэн 80 хүртэлх миксерээр тээвэрлэлт хийх бүрэн боломжтой. Бид
тээврийн асуудлыг бүрэн шийдэж чадсанаар хэрэглэгчиддээ
тээвэрлэлтээс шалтгаалсан түр зогсолт, саатал гаргахгүй байх
нөхцөлийг бүрдүүлэн өгдөг

Онцлох төслүүд

Онцлох төслүүд

Бид жилд 300 гаруй харилцагч байгууллагуудтай хамтран ажилладаг
бөгөөд 250,000 гаруй метр куб бетон зуурмагийг бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэн нийлүүлдэг.