Монголын үнсийг ашиглан бат бэх сайтай, ногоон бетон үйлдвэрлэх боломж.