card
Бидний тухай

Бидний тухай

 

Премиум Бьюлдинг Материалс ХХК нь 2011 онд “Премиум Конкрит” нэртэйгээр 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттайгаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд олон улсын стандартад нийцсэн өндөр чанарын барилгын материал үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтэд шаардлагатай шийдлүүд бүхий цогц үйлчилгээг үзүүлдэг.

Захиалагч, харилцагчдынхаа бизнесийг ойлгож, төслөө амжилттай хэрэгжүүлэхэд нь туслахын төлөө ажиллаж зардлын давуу тал, ашиг, хөгжлийг бий болгон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шилдэг, шинэлэг аргачлалуудыг нэвтрүүлж, ажиллаж байна.

Иргэний барилга байгууламж болон дэд бүтцийн бетон зуурмагийн аливаа хэрэгцээ, шаардлагад тохирох инженерчлэлийн шийдлүүдийг мэргэжлийн өндөр түвшинд судлан, зах зээлд нэвтрүүлж ажилладгаараа онцлогтой. Түүнчлэн, аюулгүй байдал, чанар хяналт, судалгаа хөгжүүлэлт зэрэг нь манай байгууллагын гол хүчин зүйлүүд юм.

Үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш, Премиум Бьюлдинг Материалс ХХК нь Монгол Улсын барилга, дэд бүтцийн салбарын 500 гаруй төсөлд 1,5 сая метр куб бетон зуурмагийг үйлдвэрлэн нийлүүлээд байна.
 

Алсын хараа

 • Хүнийг эрхэмлэгч
 • Хөгжлийг дэмжигч 
 • Төгс бүтээгч 

Эрхэм зорилго

Мэргэшсэн баг, инновацид
суурилсан, эрүүл аюулгүй
орчныг бүрдүүлж оролцогч
талуудад  үнэ цэнийг хүргэгч

Үнэт зүйлс

 • Шударга зарчим
 • Аюулгүй ажиллагаа
 • Хүний хөгжил
 • Чанар
 • Сайжруулалт

Он цагийн хэлхээс

Ажиллах хүч

Мэргэжлийн ур чадварын сургалт 2011-2019

Хилийн чанадад

Компани дотроо

Дотоодын

ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо

Премиум Бьюлдинг Материалс ХХК нь олон улсын түвшний үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанарыг харилцагч байгууллагууддаа үзүүлэх ур чадвар бүхий байгууллага бөгөөд үүний баталгаа болгож бид ISO 9001:2015 чанарын удирдлагыг тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.

Чанарын бодлого

Чанарын бодлого

 • Холбогдох хууль тогтоомж болон зохицуулалтын шаардлагад байнга нийцэж ажиллана.
 • Харилцагч,хэрэглэгчийн шаардлага, хүлээлтийг давуулан биелүүлж, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд ямагт тэмүүлнэ.
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, чанарын удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөг тасралтгүй сайжруулна.
 • Гадаад болон дотоод сонирхогч талуудынхаа хүлээлт шаардлагад мэдрэмжтэй хандаж, ил, тод, нээлттэй, хүртээмжтэй эргэх холбоо бүхий харилцааг сахиулж үнэ цэнийг бий болгоно.
 • Инновацид тулгуурласан шилдэг техник, технологийг нэвтрүүлэхэд салбартаа тэргүүлэгч байна.
 • Ажилтнуудын ур чадварыг байнга хөгжүүлж, мэргэжлийн өндөр түвшинд үйл ажиллагаа явуулна.
 • Нийт ажилтнуудыг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зан үйлд төлөвшүүлнэ.
 • Үйл ажиллагаандаа байгаль орчинд ээлтэй арга, техник технологийн нэвтрүүлэхийг зорьж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах бүтээлч санал санаачлагыг дэмжиж ажиллана.
 • Энэхүү үүрэг амлалт нь байгууллагын үнэт зүйлстэй нэгтэй бөгөөд бидний тасралтгүй хөгжил ба амжилтын үндэс байх болно.

ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

Бид өөрсдийн болон харилцагчдын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль зохицуулалтын шаардлагыг биелүүлж, болзошгүй аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх замаар осол, гэмтлийг тэглэхэд зорьж, ажиллагчдыг эрүүл, яюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллаж байна.

ХАБЭА, БО Бодлого

 • Бидний үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүсэж болзошгүй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрсдэлийг тодорхойлж хяналтдаа авна.
 • Ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хөтөлбөрийн боловсруулалт болон хэрэгжилт дээр ажилчдын идэвх оролцоог тогтмол дээшлүүлнэ.
 • Ажилчдыг аюулгүй арга барилаар хөдөлмөрлөх зорилгоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтуудыг үе шаттай тогтмол төлөвлөж гүйцэтгэнэ.
 • Ахлах ажилтны аюулгүй ажиллагааны манлайллыг бий болгоно.
 • Осол, зөрчлийг бууруулах урьдчилан сэргийлэх болон судлан бүртгэх системийг бий болгоно.
 • Энэхүү бодлогын хүрээнд нийт ажилтан, гэрээт, туслан гүйцэтгэгч нарын ажилтан ба ханган нийлүүлэгч нарт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх үүрэг хариуцлагыг танилцуулж, тэдний гаргасан алдаатай үйлдлүүдийг засаж залруулна.
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар шинийг санаачилсан, бусдыг манлайлсан  ажилтнуудад урамшуулал олгоно.
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар үр дүнтэй дүрэм, журам боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежмент ба гүйцэтгэлийг тогтмол сайжруулна.
 • Энэ бодлого үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэхэд тогтмол аудит хийнэ.
 • Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нөөцөөр хангана.
 • Жил бүр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогод дүн шинжилгээ хийж, олон улсын жишигт нийцсэн сайн жишээг үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан шинэчилнэ.
 • Энэ бодлогыг олон нийтэд танилцуулж үргэлж нээлттэй байлгана.
ХАБЭА, БО Бодлого