card

Бидний тухай

Премиум Бьюлдинг Материалс ХХК нь 2011 онд “Премиум Конкрит”
нэртэйгээр  100% дотоодын хөрөнгө оруулалттайгаар үүсгэн
байгуулагдсан бөгөөд олон улсын стандартад нйицсэн өндөр чанарын
бетон зуурмагийг нийлүүлэхэд шаардлагатай шийдлүүд бүхий цогц
үйлчилгээг үзүүлж байна.

Алсын хараа

 • Хүнийг эрхэмлэгч
 • Хөгжлийг дэмжигч 
 • Төгс бүтээгч 

Эрхэм зорилго

Мэргэшсэн баг, инновацид
суурилсан, эрүүл аюулгүй
орчныг бүрдүүлж оролцогч
талуудад  үнэ цэнийг хүргэгч

Үнэт зүйлс

 • Шударга зарчим
 • Аюулгүй ажиллагаа
 • Хүний хөгжил
 • Чанар
 • Сайжруулалт

Он цагийн хэлхээс

Ажиллах хүч

Мэргэжлийн ур чадварын сургалт 2011-2019

Хилийн чанадад

Компани дотроо

Дотоодын

Чанарын бодлого

ISO 9001:2015
Чанарын удирдлагын
тогтолцоо

 • Холбогдох хууль тогтоомж болон зохицуулалтын шаардлагад байнга нийцэж
  ажиллана.
 • Харилцагч,хэрэглэгчийн шаардлага, хүлээлтийг давуулан биелүүлж, сэтгэл
  ханамжийг дээшлүүлэхэд ямагт тэмүүлнэ.
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, чанарын удирдлагын тогтолцооны үр
  нөлөөг тасралтгүй сайжруулна.
 • Гадаад болон дотоод сонирхогч талуудынхаа хүлээлт шаардлагад мэдрэмжтэй
  хандаж, ил, тод, нээлттэй, хүртээмжтэй эргэх холбоо бүхий харилцааг
  сахиулж үнэ цэнийг бий болгоно.
 • Инновацид тулгуурласан шилдэг техник, технологийг нэвтрүүлэхэд салбартаа
  тэргүүлэгч байна.
 • Ажилтнуудын ур чадварыг байнга хөгжүүлж, мэргэжлийн өндөр түвшинд үйл
  ажиллагаа явуулна.
 • Нийт ажилтнуудыг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зан үйлд төлөвшүүлнэ.
 • Үйл ажиллагаандаа байгаль орчинд ээлтэй арга, техник технологийн
  нэвтрүүлэхийг зорьж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах бүтээлч санал санаачлагыг
  дэмжиж ажиллана.
 • Энэхүү үүрэг амлалт нь байгууллагын үнэт зүйлстэй нэгтэй бөгөөд бидний
  тасралтгүй хөгжил ба амжилтын үндэс байх болно.