Хүйтэн цаг уурын нөхцлийн бетон зуурмаг

Хүйтэн цаг уурын нөхцөлд буюу өвлийн улиралд бетон зуурмаг
үйлдвэрлэх болон нийлүүлэхэд шаардлагатай техник, технологийн
нөхцлийг бүрэн бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Бетон зуурмагийг цутгах үеийн температурын технологийн горим болон шаардлагыг хангасан бетон хольцийн үйлдвэрлэл.

Түүхий эд материалын дулаан агуулах болон үйлдвэрлэлийн өмнөх халаалт.

Тээвэрлэлтийн үеийн дулаан алдагдлыг бууруулагч миксерийн дулаалга.

Хүйтэн цаг уурын нөхцөлд бетон зуурмаг нийлүүлэх үед анхаарах зүйлс

НИЙЛҮҮЛЭГЧ ТАЛ

Бетон зуурмагийг цутгах үеийн температурын шаардлагыг хангахын тулд бетон хольцийг зуурах, цутгах үеийн технологийн горимыг барих

Цутгалт үргэлжлэх хугацааг богино хугацаанд байлгах

Түүхий эд материалыг урьдчилан нөөцлөн, халаах

Тээвэрлэлтийн үеийн дулаан алдагдлыг
бууруулах арга хэмжээг авах

ЗАХИАЛАГЧ ТАЛ

Бетон зуурмагийг бэхжих нөхцөлийг бүрдүүлэх

Хэв хашмал болон ил хэсгийг дулаалах

Арматур дээр тогтсон цас мөсийг арилгах

Нийлүүлэлтийн үеийн бетон зуурмагийн
температурыг хянах шалгах

Хүйтэн цаг уурын нөхцөлд бетон зуурмаг цутгах зөвлөмж /ТАТАХ/

 

ХҮЙТЭН ЦАГ УУРЫН
НӨХЦӨЛД БЕТОН
ЗУУРМАГ АВАХАД ГАРЧ
БОЛОХ БОЛОМЖУУД

Барилга угсралтын ажил тасралтгүй үргэлжлэнэ

Төсөл төсөвлөсөн хугацаанаасаа 4-5 сарын өмнө ашиглалтанл орно

Борлуулалтын төлөвлөгөө төлөвлөсөн хугацаанаас өмнө биелэгдэнэ

Ажилчдын сул зогсолтонд олгодог цалин хөлс хэмнэгдэж үйл ажиллагааны зардлын хэмнэлт гарах боломжтой