ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН,
БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ.

Байгууллагын танилцуулга татах

ПРЕМИУМ БЬЮЛДИНГ МАТЕРИАЛС 2018 ОНД

Бидэнтэй хамтран ажилснаар

ХӨДӨЛМӨРИЙН
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
ШАЛГАЛТ, ХЯНАЛТ

Төслийн талбайн аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хянах болон аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

Магадлан итгэмжлэгдсэн лаборатори, мэргэшсэн инженер технологичид бүтээгдэхүүний чанарын тогтвортой байдлыг хянах

ХАРИУЦЛАГАТАЙ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ,
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Олон улсын стандартад нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ дээр үүсэж болох эрсдэлээс сэргийлэн даатгагдсан үйлчилгээ

ТАСРАЛТГҮЙ АЖИЛЛАХ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН
ХҮЧИН ЧАДАЛ

Түүхий эд материал, машин механизмын тасралтгүй бэлэн байдал ба өндөр хүчин чадал бүхий үйлдвэрлэл болон мэргэшсэн хамт олон жилийн 4 улиралд тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна

ДИЖИТАЛ ЗАХИАЛГЫН
ПРОЦЕСС БОЛОН
ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Бүтээгдэхүүний захиалга болон мэдээллийг “CLOUD” систем дээр суурилсан “Централ” аппликейшнийг ашиглан бодит хугацаанд хүлээн авах, хянах боломжийг санал болгож буй програм хангамжийн шийдэл

МЭРГЭЖЛИЙН
СУРГАЛТ,
ЗӨВЛӨГӨӨН

Бетон зуурмагийг мэргэжлийн түвшинд цутгах, арчиллах болон ашиглах зөвлөгөө семинар болон барилга дэд бүтцийн салбарыг хамарсан хэлэлцүүлэг, арга хэмжээ

  • ACI 306R-16 стандарт нийцсэн хүйтний улирлын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
  • Үйлдвэр, машин механизм болон түүхий эд материалын дулаалгын бүрэн тоноглол
  • Барилгын ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд, төсвийн дагуу үргэлжлүүлэх боломж.

Нэмэлт үйлчилгээ

Магадлан итгэмжлэгдсэн

ЛАБОРАТОРИ

  • Бүтээгдэхүүний чанарын хяналт  
  • Сорьцын хяналт ба хадгалалт  
  • Физик механик сорилтууд  

ХАБЭА

хяналт, шалгалт

  •   Талбайн үзлэг, шалгалт
  •   Аюулгүй байдлыг хангах
  •   Эрсдэлийг бууруулах

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ПЛАТФОРМ